Beleef de meest interessante tour van Nederland!
5 UNESCO Werelderfgoederen en meer in 1 dag.

Hidden Treasures

De Stelling van Amsterdam

De stelling van Amsterdam is de voormalige verdedigingslinie rondom Amsterdam. De stelling is 135 kilometer lang en bestaat uit 42 forten. De verdedigingslinie werd aangelegd tussen 1880 en 1914 op een afstand van ± 20 kilometer rondom Amsterdam. Het gebied buiten de stelling werd in tijden van gevaar onder water gezet. De Stelling van Amsterdam is in 1996 opgenomen in de Unesco werelderfgoedlijst.

Droogmakerij de Beemster

De Beemster is een goed voorbeeld van drooggelegd land. Dit gebied was in de 17e eeuw een meer. De droogmakerij is opgezet om het water af te voeren en het gebied om te zetten in vruchtbare landbouwgrond. Om het meer werd een dijk aangelegd en vervolgens hebben 43 windmolens het meer leeggepompt. In 1612 viel De Beemster droog. Droogmakerij de Beemster is sinds 1999 opgenomen in de Unesco werelderfgoedlijst.

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk is de waterkering tussen de provincies Noord-Holland en Friesland. De dijk sluit het IJsselmeer af van de Waddenzee. De Afsluitdijk is zeer belangrijk in de bescherming tegen overstromingen. De bouw van de Afsluitdijk duurde 5 jaar. Aan beide kanten werd begonnen met de aanleg en in 1932 werd het midden (de Vlieter) gesloten. Op de plaats waar de Afsluitdijk werd gedicht, werd een monument opgericht, het Vlietermonument.

De Waddenzee

De Waddenzee strekt zich uit over ±10.000km2 zee en is ontstaan in de ijstijd. Met het verdwijnen van het ijs liep de Waddenzee vol met water. De zee is een uniek leefgebied voor meer dan 10.000 zeldzame plant- en diersoorten en is een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektochten. Het Nederlandse deel van de Waddenzee is in 2009 opgenomen in de Unesco werelderfgoedlijst.

Allingawier

Allingawier is een prachtig, authentiek Fries dorpje gelegen in het veenweidegebied van het Amsterdam Lake District. De nabijheid van de zee vormde in dit gebied zowel voor een bron van inkomsten als een bedreiging voor het land en het vee. Dit pittoreske dorp is tegenwoordig een museum. De tijd heeft er stil gestaan maar eeuwenoude dorpsverhalen komen er tot leven.

Hindeloopen

De stad Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en telt vandaag de dag minder dan 1000 inwoners. De stad was lange tijd een belangrijke handelsplaats. De grote bloeiperiode lag tussen 1650 en 1790 toen de stad een grote vloot van ruim 80 schepen bezat. Aan de kapitale 17e- en 18e-eeuwse kapiteinshuizen is nog te zien hoe rijk de Hindeloopers waren. Tegenwoordige is Hindeloopen beroemd om zijn klederdracht, schilderkunst en talloze rijksmonumenten.

Ir. D.F. Woudagemaal

Het Woudagemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal werd in 1920 geopend en heeft als taak om overtollig water vanuit Friesland het IJsselmeer in te pompen. Tegenwoordig worden de taken van het stoomgemaal overgenomen door een elektrisch gemaal, echter bij extreem hoogwater wordt het historische gemaal ingezet om zo snel mogelijk het teveel aan water weg te pompen. Het Woudagemaal is in 1998 opgenomen in de Unesco werelderfgoedlijst.

Schokland

Eeuwenlang was Schokland een eiland in de Zuiderzee. Ruim 10.000 jaar geleden woonden er al mensen. Leven op het eiland wat gevaarlijk. De golven sloegen regelmatig hele stukken land weg en er was voortdurend overstromingsgevaar. Daarom werd het eiland in 1859 ontruimd. Sinds het droogleggen van de Noordoostpolder in 1942 maakt het eiland Schokland deel uit van het vaste land. Op het eiland zelf ligt een museum met informatie over de geschiedenis en archeologische historie. Schokland is in 1995 opgenomen in de Unesco werelderfgoedlijst.